• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • План роботи

План роботи Шаулиського навчально-виховного комплексу

С Е Р П Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Підготовити списки дітей 6-ти річного віку. Зарахування учнів у 1 клас. І-ІІ тиж. Директор
2. Видати наказ: - про організацію роботи з охорони праці; - про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ІІІ,ІV тиж. Директор
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада при директору: - про святкування Дня незалежності. . ІІІ тиж. Директор
2.Видати наказ: - про режим роботи загальноосвітнього закладу. ІV тиж. Директор
3.Забезпечення учителів навчальними програмами. ІІ,ІІІ тиж. Директор
4.Нарада: - про проведення Дня знань; - по ознайомленню з програмами та пояснювальними записками до них. ІV тиж
Директор
5.Скласти: а) розклад уроків на І семестр 2013-2014 н.р.; б) графік чергування вчителів в НВК; в) графік роботи гуртків. ІV тиж Директор
6.Розробити єдиний режим роботи НВК із врахуванням всіх сторін виховної роботи ІІІ тиж. Директор
7.Затвердження плану виховної роботи НВК і планів виховної роботи класоводів. ІV тиж Директор
Становлення й розвиток виховної системи 1.Провести рейди – перевірки по попередженню правопорушень серед учнів ІV тиж Керівник МО класоводів
2.Підготовка до Дня знань. ІІІ, ІV тиж Класовод
3.Скласти план роботи дитячої організації. ІV тиж Керівник МО класоводів Класоводи
4.Скласти розклад позакласної роботи. ІV тиж Керівник МО класоводів
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Видати наказ: Про признач. класоводів, керівників гуртків ІV тиж Директор
2.Визначити посадові обов’язки обслуговуючого персоналу НВК ІV тиж Директор
3.Провести інструктивно – методичну нараду з кер. внутрішньошкільн. м/о. ІІІ тиж. Директор
4.Провести інструктаж по т/б з працівниками НВК і взяти підписи. ІV тиж Директор
5.Скласти план роботи над проблемою НВК. ІV тиж Керівники МО.
6.Забезпечити участь учителів у засіданнях районних м/о. ІV тиж Адміністрація
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Аналіз санітарних книжок. ІІІ тиж. Директор
2.Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року. ІІ- ІІІ тиж. Зав. каб.
3.Складання актів - дозволів на кабінети, спортзалу. ІV тиж Зав. каб.
4.Забезпечення проведення фізкультурно –оздоровчих заходів для реалізації програми “Здоров’я” ІV тиж учитель фізкульт.
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.При участі представника с/ради виявити і взяти на облік всі сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини. ІV тиж. Громадський інспектор з охорони дитинства
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Видати накази: - про підготовку НВК до нового навчального року; - про збереження класних журналів. ІІІ тиж. ІV тиж Директор
2.Педрада: а) Про підсумки навчально-виховної роботи педагогічного колективу НВК за 2012-2013 н.р. та завдання на 2013-2014 н.р б) Затвердження плану роботи на 2013-2014 н.р. в) Про Державний стандарт початкової освіти та базовий компонент дошкільної освіти г) Оцінювання учнів 2 класу ІV тиж Директор
Фінансово – господарська діяльність. 1.Перевірка готовності кабінетів, класів. Провести огляд шкільного обладнання. ІV тиж Директор, зав. каб
2.Забезпечення учнів школи підручниками. ІІІ -ІV тиж Бібліотекар

В Е Р Е С Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту” 1.Видати наказ: - про проведення громадського огляду умов проживання та виховання неповнолітніх. І тиж. Директор
2. Складання статистичних звітів (ЗНЗ-1,РВК-83, 77-РВК) І тиж. Директор
3.Організація індивідуального навчання . І тиж. Директор
4.Занести відповідні записи в алфавітну книгу, завести особові справи на 1 кл. І тиж. Класовод 1 класу
5.Огляд умов проживання дітей із малозабезпечених сімей. І-ІІ тиж. Громадський інспектор з охорони дитинства, класоводи
6.Місячник по громадському огляду. ІV тиж Громадський інспектор з охорони дитинства Мельниченко І. М.
7.Скласти соціальний паспорт НВК та класних колективів. ІV тиж. Громадський інспектор з охорони дитинства, класоводи
8.Загальношкільні батьківські збори І тиж. Адміністрація
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада: - по плануванню; -підсумки першого дня в НВК; -готовність педколективу до нового навчального року. І тиж. ІІІ тиж. Директор
2.Інструктаж по правильному веденню класних журналів. І тиж. Директор
3.Плани роботи класоводів. І тиж. Керівник МО класоводів
4.Оформлення класних журналів. ІІ тиж. Керівник МО учителів початкових класів і вихователя різновікової групи
Становлення й розвиток виховної системи 1.Розподіл обов’язків між членами дитячої організації. ІІ тиж. Керівник МО класоводів
2.Скласти графік гурткової роботи. ІІІ тиж Керівник МО учителів початкових класів і вихователя різновікової групи
3. Підготовка до Дня учителя. ІІІ тиж. класоводи
4. Складання та затвердження плану роботи дитячої організації “Барвінок” на І-ий семестр. ІІІ тиж. Керівник МО класоводів
5. Акція „Моя книга – шкільній бібліотеці” (30.09 – Всесвітній день бібліотек) Прот.місяця Бібліотекар, класоводи
6.Провести місячник безпеки руху дітей Прот.місяця Вихователь, класоводи
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Скласти тарифікаційні списки вчителів. І тиж. Директор
2.Видати наказ: - про організацію методичної роботи в 2013-2014н.р. - І тиж. Директор
3.Проаналізувати необхідність в курс. перепідготовці вчителів, подати заявку в РМК. ІІ тиж. Директор
4.Створення діагностичної карти. ІІ тиж. Керівник МО учителів початкових класів і вихователя різновікової групи
5.Провести засідання м/о вчит. поч.. кл. і вихователя., педагогічні читання «В. Сухомлинський», м/о класоводів згідно з планом. Прот.місяця Керівники МО
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 2.Запровадити змагання по класах по санітарії і особистій гігієні. І тиж. Керівник МО класоводів
1.Бесіда на тему „Профілактика та лікування педикульозу” ІІ тижд. Фельдшер місц., , класоводи
2.Затвердити правила з т\б. Поновити наочність у навчальних кабінетах. І - ІV тиж. Зав. каб.
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.Надати допомогу батьківському комітету в підготовці і проведенні загальношкільних батьківських зборів. ІІІ тиж. Директор
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Перевірити забезпеч. учнів підручниками. ІІ тиж. Класоводи, бібіліотекар
2.Перевірити календаризацію навчальних програм. ІІ тиж. Директор
3.Перевірити дотримання т/б в шкільній майстерні, на спортивному майданчику. ІІІ тиж. Директор
4.Перевірка правильності оформлення кл/журналів. ІІ тиж. Керівник МО класоводів
Фінансово – господарська діяльність. 1. Перевірка забезпечення сан.-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях. ІІ-ІІІ тиж. Директор
2. Перевірка справності каналізації в приміщенні внутрішнього туалету ІІІ-ІVтиж. Обслуговуючий персонал
3. Перевірка герметичності вікон, дверей ІІІ-ІVтиж Обслуговуючий персонал

Ж О В Т Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Організація роботи з учнями, які мають прогалини у знаннях. І тиж. Учителі, Класоводи
2.Підсумки громадського огляду. Внесення змін до соціального паспорта НВК. ІІ тиж. Громадський інспектор з охорони дитинства
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада при директору: - по плануванню; - стан відвідування НВК окремою категорією учнів І,ІІІ тиж. .
Директор
Становлення й розвиток виховної системи 1.Акції “Милосердя” до Дня людей похилого віку. І тиж. Керівник МО класоводів
2. Допомога пристарілим. постійно кл.
3. Свято врожаю ІІ тиж. Вихователь
4.Скласти план роботи з учнями та вихованцями дитячого підрозділу на період осінніх канікул. ІІІ тиж. Керівник МО класоводів
5. На нараді при директору розглянути питання відвідування учнями школи, вихованцями дитячого підрозділу ІІ тиж. Директор
6. Конкурс на кращі ілюстрації до творів Шевченка прот. міс Вихователь, класов.
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Організація роботи по методичній проблемі НВК. І тиж. Керівники МО
2. Підготовка матеріалів до участі у виставці педагогічної майстерності. прот. міс Учителі
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1. Бесіди з дітьми про шкідливі звички прот. міс Кл. Вихователь
2. Провести бесіди з правил безпеки на осінніх канікулах ІІІ тиж. Кл.
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.Класоводам ознайомитись з результатами медогляду і листи здоров’я вкласти в класні журнали. І тиж. ІІ тиж. Кл.
2. Організувати проведення уроків фізкультури з учнями зарахованими до спец. групи. прот.міс. Учитель фізкультури
3.Провести цикл бесід по класах по дотрим. особистого режиму учня. І тиж. Кл.
4 .Відвід.учнів вдома, бесіди з батьками. ІІІ тиж. Класоводи
5.Перевір. дотрим. учнями режиму дня. ІІ тиж. Класоводи
6.Консультація для батьків з участю фельдшера з питань профілактики шкідливих звичок. І тиж. класов., вихователь
7.Рейди – перевірки умов проживання дітей групи ризику.” І тиж. Громадський інспектор
8.Провести б/збори по класах, в дит. підрозділі. Обрати батьківський комітет. Скласти план роботи б/к. Прот.міс Класоводи, вихователь
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Перевірка дотримання вчителями фізкультури та праці рекомендацій лікарів за наслідками медогляду учнів. Здійснення індивідуального підходу до даних учнів. ІІ, ІІІ тиж. Директор
2.Створити інвентаризаційну комісію. Видати наказ. І тиж. Директор
3.Перевірити стан ведення учнівських зошитів Видати наказ. ІІІ тиж. Директор , кер. м/о
4.Контроль за поурочними плануваннями. Видати наказ. ІІІ,ІV тиж. Директор , керівник МО вчителів та вихователя
5.Контроль за позакласною роботою з предметів. ІІ,ІІІ тиж. Директор , керівник МО кл.
6.Вивчення системи моніторингу в навчанні. ІІ.ІІІ тиж. Директор
Фінансово – господарська діяльність. 1.Благоустрій подвір’я. прот. міс. Класоводи, вихователь
2.Перевірка готовності до опалювального сезону І тиж. Голова профспілки, опалювач
Л И С Т О П А Д

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Реалізація Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Вивчення стану роботи з обдарованими дітьми. І - ІV тиж. Директор, керівник МО вчит. –вихователя.
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада при директору: - про стан харчування учнів, - про підсумки організації виховної роботи під час осінніх канікул. І тиж. Директор, керівник МО класов.
2.Нарада при директору: - аналіз санітарно-гігієнічного режиму. ІІІ тиж. Керівник МО кл.
Становлення й розвиток виховної системи 1.Вивчення читацьких інтересів учнів. І тиж. класоводи, бібліотекар
2.Організувати конкурс малюнків по класах “Барви осені”. І тиж. Вчит.обр.мист. класоводи, вихователь
3.Провести бесіди: - дотримання правил внутрішкільного розпорядку ІІІ тиж. класоводи
4.Вікторина “Сторінками улюблених казок” ІV тижд. Бібл., класоводи, вихователь
5.День української писемності -Конкурс знавців рідної мови ім.П. Яцика. ІV тижд Вчит. 4 класу
6. День пам´яті жертв голодомору ( 27.11.) ІV тижд Класов.
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1. Профілактичні бесіди з дітьми групи ризику Прот. міс. Громадський інспектор
2.Підготовка матеріалів до участі у виставці пед.- майстерності . Прот. міс. Уч.предметники, класоводи
3.Педрада: 1. Національна стратегія розвитку освіти. 2.Дослідницька робота — основа розвитку інтелектуальних здібностей учнів. 3.Стан відвідування вихованцями дитячого підрозділу НВК. ІІІ тиж.
Директор
Уч.предметники Вихователь
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Зустріч з дільничним інспектором ІІ тиж. Керівник МО класов.
2. Попередження дитячої злочинності. Ознайомлення з правовими актами. ІV тиж. Громадський інспектор
3. Диспут „Режим та здоров´я” Класоводи
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.Формування бережливого ставлення до навколишнього середовища. Пост. класоводи Вихователь
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Вивчення роботи вихователя дитячого підрозділу листопад Директор
2.Аналіз стану обліку матеріальних цінностей І-ІІ тиж. зав.каб
3.Провести інвентаризацію в кабінетах, бібліотеці. І тиж. Директор зав.каб. бібліотекар

Г Р У Д Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Нарада при директору: - по плануванню; - про виконання навчальних програм у І семестрі І,ІІІ тиж. Директор
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 2.Скласти розклад директорських контрольних робіт за І семестр. І тиж. Керівник МО вчит. –вихователя.
3.Видати накази: - про організацію і проведення новорічних свят; - про призначення відповідальних за протипожежну безпеку; - про організацію роботи НВК під час зимових канікул. ІІІ тиж Директор
4.Скласти план роботи НВК на зимові канікули. ІІ тиж Керівник МО кл.
Становлення й розвиток виховної системи 1. „Козацькі забави” (До Дня Збройних сил України) І тиж. Уч.фізкультури
2.Свято Андрія ІІ тиж. Вихователь
3. Тиждень ввічливості класоводи
4. Конкурс на кращий новорічний виріб ІІІтиж. Керівник МО кл.
5.Конкурс на краще читання колядок, щедрівок між дітьми ДНЗ та учнями 1-4 класів. ІІІ тиж. Класоводи, вихователь
6.Підготовка до Новорічного свята. ІІ-ІІІтиж. Мельниченко І. М.
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Місячник педагогічної майстерності. І-ІV тиж. Директор
2.Провести засідання м/о. Протягом місяця Кер. м/о.
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1. Година спілкування “Профілактика грипу” ІІ тиж. Класоводи
2.Провести бесіди: - про дотрим. протипожежних заходів під час.Новоріч.свят. - по профілактиці грипу. - по дотриманні правил вулич. руху на канікулярний період. ІІІ тиж. Класов., вихователь
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.Провести класні батьківські збори. ІІІтиж. Кл., вихователь
2.На засіданні б/ком. розглянути питання відвід. учнями НВК. ІІ тиж. Кл.
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 3.Провести директорські контрольні роботи. І-ІІІ тиж. Директор
4. Провести моніторинг відвідування дошкільного підрозділу, рівень захворюваності за 2 роки До 20.12. 2013 Вихователь
5.Перевірка ведення щоденників учнями 4 класу. ІІ-ІІІ тиж. Керівник МО кл.
6. Перевірка техн. чит. та усного рах. в 1-4 кл. Видати наказ. ІІ-ІІІ тиж. Директор
7.Перевірити викон.навч. програм за І семестр. Видати наказ. ІV тиж. Директор
8.Протипожеж.зах. під час святкув. Новоріч. свят. ІІІ тиж.
9.Контроль за поурочним плануванням. ІІ-ІІІ тиж. Директор
10.Перевірка стану збереж. підручників. Видати наказ. ІІІ тиж.
Бібліотекар
11. Вивчення стану викладання української мови в початкових класах. Наказ Грудень Директор
Фінансово – господарська діяльність. 1.Придбання новорічних подарунків. І-ІІ тиж. Керівник МО кл. кер
2.Забезпечення ялинкою. ІІ-ІІІ тиж. Директор
С І Ч Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Рейд класоводів і б/ком. у багатодітні сім’ї. ІІ тиж. Громадський інспектор
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Скласти розклад уроків на ІІ семестр 2013-2014 н.р. І тиж. Директор
2.Спланувати роботу дитячої організації на ІІ семестр. ІІ тиж. Керівник МО кл.
Становлення й розвиток виховної системи 1. Конкурс читців-декламаторів ( вірші про Україну) – до дня соборності України (22.01) ІІІ-ІV тиж. Вчителі, вихователь
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Участь учителів у районній виставці пед.досягнень. Директор
2.Забезпеч. участь учителів у районних м/о. Директор
3.Педрада: 1. Спрямування діяльності педагогічного колективу на формування творчої активної особистості: досвід, проблеми, перспективи. 2. Стан роботи з охорони праці в НВК. 3. Про стан виконавської дисципліни. І тиж. Директор
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Перевірити виконання правил т/б і санітарно – гігієнічних норм в класах. ІІ тиж. Профком
2.Місячник пропаганди здорового способу життя. (20.01 –20.02.) ІІІ тиж. Учитель основ здоров'я
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1. Проведення консультацій для батьків. ІІ-ІІІтиж. Керівник МО кл.
2. Вивчення системи роботи класоводів з батьками. ІІ-ІІІтиж Директор, керівник МО кл.
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Перевірка дотримання правил гігієни зору. ІІІ тиж. Директор, кл.
2.Перевірка календарних планів на ІІ семестр. ІІ тиж. Директор
4.Інструктивно – методична нарада. Підведення підсумків відвідування відкритих уроків учителів за І семестр ІІІ тиж. Директор
5.Вивчення роботи гуртків. І-ІІІ тиж. Керівник МО вч.-вих.
6. Видати наказ: -про стан викладання фізкультури ІІІ тиж. Директор
7.Класно – узагальнюючий контроль з метою перевірки дотримання учителями єдиних педагогічних вимог навантаження учнів домашніми завданнями. Видати наказ. ІІ-ІV тиж. Директор
Фінансово – господарська діяльність. Опорядження дитячого майданчика для зимових розваг. ІІ тиж. Помічник вихователя

Л Ю Т И Й

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту” 1.Скласти попередні списки дітей шестирічного віку. І тиж. Директор
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада по плануванню І-ІІІ тиж.
Директор
Становлення й розвиток виховної системи 2. Рейд-огляд „Щоденник – обличчя школяра” ІІІ тиж Керівник МО кл.
3. Допомога у провед. Шевченківських свят ІІІ тиж Керівник МО кл.
4.Допомога молодшим школярам в підгот. до Міжнародного жіночого дня. ІV тиж Класоводи , вихователь
5.Виставка “Умілі руки”. Прот.міс. Класоводи, вихователь
6.Підготовка до зустрічі пернатих друзів Прот.міс Класоводи вихователь
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.М/о класоводів. І тиж Керівник МО кл.
2.М/о вчит.-вих. . ІІІ тиж Керівник МО вчит.-вих.
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Перевірити дотримання правил техніки безпеки і санітарно –гігієнічного режиму в НВК. 2. Попередження розвитку суїцидальних нахилів, ігроманії. І тиж ІІІ тиж. Профком Громадський інспектор
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. Проведення засідань батьківських комітетів з питань підготовки НВК до нового навчального року ( проведення ремонтів в класних кімнатах, кабінетах, приміщенні НВК) Прот.міс. Директор, класоводи, вихователь
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Вивчення роботи учителів-молодих спеціалістів І-ІV тиж Адмін
2.Вивчення стану викладання іноземної мови Видати наказ І-ІV тиж Адмін
3.Контроль за веденням документації методоб’єднань І тиж Директор
4.Перевірити стан збереження підручників по класах. Видати наказ. ІІІ тиж Уч.-предмет., кл., бібліотекар
5. Перевірка роботи гуртків. Видати наказ. ІІІ тиж. Директор
Фінансово – господарська діяльність. 1.Аналіз використання енергоносіїв за 2013 рік. Директор

Б Е Р Е З Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1. Загальношкільні батьківські збори І тиж. Адміністрація
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Нарада: - по плануванню; -по веденню документації методоб’єднань І тиж. Директор
2. Провести анкетне опитування учителів та учнів для підготовки плану роботи НВК на новий навчальний рік. ІІ тиж. Кл.кер
Становлення й розвиток виховної системи 1.Провести “Жіноче свято” І тиж Вихователь
2. Конкурс плакатів „Птахи – наші друзі” ІІ тиж. Вч. обр.мист.
3.Святкові вітання мамам, бабусям. І тиж Кл.
4.Шевченківські дні. ІІ тиж. Учит.
5.Тиждень дитячої книги. ІІІ тиж. Бібліотекар
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Педрада: 1.Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні 2. Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі: методика, пошук, результат ІV тиж. директор
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Провести бесіди по дотримання т/б під час голольоду, льодоходу. І тиж Кл., вихователь
2.Звернути увагу на дотримання т/б протипожежних заходів на канікулярний період. ІІІ тиж Кл., вихователь
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1. Проведення засідань батьківських комітетів з питань підготовки НВК до нового навчального року ( проведення ремонтів в класних кімнатах, кабінетах, приміщенні НВК) Прот.міс. Директор, класоводи, вихователь
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Профзбори згідно з планом. ІV тиж Голова ПК
2.Перевірити: - ведення класних журналів; ІІІ тиж Директор
3.Вивчення стану викладання основ здоров’я. Видати наказ. І-ІІІ тиж Адмін.
Фінансово – господарська діяльність. 1.Провести роботи по оформленню навчальних кабінетів. І тиж Зав.каб.

К В І Т Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Громадський огляд стану утримання дітей у багатодітних сім’ях . ІІІ тиж. Громадський інспектор
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Приступити до написання проекту річного плану на 2014-2015 р. ІІІ тиж.
Директор
2.Скласти розклад державної підсумкової атестації в 4 класі. І тиж.
Директор
3.Скласти графік відпусток. І тиж. Директор
4. Нарада по плануванню І – ІІІ тиж. Директор
Становлення й розвиток виховної системи 1. Зустріч з медпрацівником (7.04 – Всесвітній день здоров´я) ІІ-ІІІ тиж. Керівник МО кл.
2.План підготовки до Дня Перемоги. ІІІ тиж.
3. Виставка писанок (конкурс на кращу писанку) І V тиж. Класоводи, вихователь
4.22 квітня День Землі. Акція “Квіти прикрасять нашу землю і наше життя” ІІ тиж. класов., вихователь
5.26 квітня День Чорнобильської трагедії. Провести лінійку пам’яті „Чорнобиль – біль України” ІV тиж. Класовод 2 кл.
6.Ранок “Прощавай букварику”. ІV тиж. Класовод 1 кл.
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1.Методоб’єднання класоводів. ІІІ тиж. Керівник МО кл.
2.Розподілення попереднього педнавантаження на наступний рік. ІІ тиж. Директор, голова профкому
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1.Перевірка проведення інструктажу по дотриманню правил техніки безпеки ІІІ тиж. Директор
2.Бесіди: “Дотримання правил т/б у лісі, на воді”. “Вибухонебезпечні речовини”. ІІІ тиж. І тиж. Класов
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 3.Проведення консультацій для батьків. ІІІ тиж. Класов
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1.Контроль за проведенням додаткової роботи з учнями. ІІІ тиж.
Керівник МО вчит.-вих.
2.Перевірка організації повторення та узагальнення знань учнів. І-І V тиж.
Директор
4.Контроль за проведенням екскурсій з природознавства. І-ІІ тиж. Квітень, травень Директор
Фінансово – господарська діяльність. 1.Підготовка території до травневих свят. ІІ тиж. Керівник МО кл.
2.Провести роботи по озелененню НВК, села. ІІ тиж. Класов.

Т Р А В Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. Провести роботу зі школярами, які мають значні прогалини в знаннях. І-ІІ тижд.
Учителі
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Підготовка документації до державної підсумкової атестації. І тиж. Директор
2.Нарада: - по плануванню. І,ІІІ тиж. Директор
3. Подати для обговорення в педагогічному, батьківському колективах проекту плану роботи на 2014-2015 н.р. ІІ тиж. Директор
4.Розпочати перевірку виконання навчальних планів і програм за рік. ІІ тиж. Директор
5.Проведення державної підсумкової атестації у 4 класі. ІІІ тиж. Директор
6.Скласти річний звіт, звіт державної підсумкової атестації та директорських контрольних робіт. ІV тиж Директор
Становлення й розвиток виховної системи 1.Урочистий мітинг, присвячений Дню Перемоги. ІІ тиж. Мельниченко І. М.
2.Провести Тиждень безпеки дитини ІІ тиж Вихователь
3.Підготувати і провести свято останнього дзвоника. ІІІ тиж Мельниченко І. М.
4.Конкурс малюнків на асфальті “ Ми діти Землі”. І-ІV тиж. Вихователь Вч.обр.мист.
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. 1. Провести орієнтовну розстановку педкадрів на 2014-2015 н.р. ІІ тиж. Директор
2. Аналіз підсумків роботи шкільних м/о, звіт керівників. ІV тиж. Кер. м/о, директор
3. Провести діагностичне анкетування з метою організації методичної роботи з учителями НВК в новому навчальному році. І тиж. Директор
4. Затвердження документації по державній підсумковій атестації на зас. м/о. І тиж Керівник МО
Охорона та зміцнення здоров’я учнів. Охорона праці. 1. Провести інструктаж по дотриманню т/б з електроприладами. ІІІ тиж Кл.
2.Оформлення документації по літньому оздоровленню на базі НВК. І тиж. Нач . табору
3. Провести інструктаж з працівниками НВК по дотриманню т/б під час проведення ремонтних робіт ІІІ тиж. Директор
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1.Батьківські збори учнів 4 класу . І тиж адмін.
3.Проведення консультацій для батьків. ІІІ тиж. Вихователь, кл.
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу 1. Педради : 1. Про підсумки навчально-виховної роботи за рік. 2. Про переведення учнів до наступних класів. І тиж Адмін.
2.Провести директорські контрольні роботи у 2-4 класах за рік. ІІ –ІІІ тиж. Директор
3.Перевірка техніки читання у 1-4 класах. ІІ тиж. Директор
4.Контроль за виконанням навчальних програм і ведення класної документації. Видати наказ. ІІ--ІV тиж. Адмін.
5.Контроль за ходом державної підсумкової атестації. ІІІ-І V тиж Директор
6.Здача звітів за рік, класних журналів , особових справ, матеріалів методоб’єднань. ІІІ - І V тиж Адмін.
Фінансово – господарська діяльність. 1.Організувати перевірку і здачу підручників у бібліотеку. Прот.міс. бібліотекар
2.Підготовка НВК до нового навчального.року. прот.міс Обслуговуючий персонал, зав.каб.

Ч Е Р В Е Н Ь

Розділ

Зміст діяльності

Термін виконання Відповідальний за виконання Відмітка про виконання
Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”. 1.Уточнення списків дітей мікрорайону НВК. І тиж. Адмін.
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів 1.Скласти графік роботи на липень -серпень для керівництва особам, які будуть заміняти директора НВК під час відпустки . ІІ тиж. Директор
Становлення й розвиток виховної системи Проведення Міжнародного дня захисту дітей. І тиж. Вихователь, нач. табору
Науково – теоретична, методична робота з кадрами. Затвердження документації на оздоровчий період І тиж. Директор
Організація контролю за діяльністю учасників навчально – виховного процесу Контроль за роботою оздоровчого табору. І-ІІ тиж. Директор
Співдружність сім’ї, школи, громадськість, позашкільних установ з метою розвитку особистості учнів. 1. Проведення консультацій для батьків щодо оздоровлення дітей в літній період. І-ІІІ тиж Адмін.
Фінансово – господарська діяльність. 1. Розпочати ремонт НВК. Прот.міс. Обслуговуючий персонал, зав.каб.

СКАЧАТИ

Кiлькiсть переглядiв: 716